Dnia 9 marca odbyło się w Boguchwale spotkanie liderów i kapłanów odpowiedzialnych za wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

Przybyli przedstawiciele 13 wspólnot z naszej Diecezji.

Tematem spotkania było przekazanie aktualnych informacji oraz różnorodnych propozycji formacyjnych dotyczących grup Odnowy w Duchu Świętym na poziomie diecezjalnym i krajowym.