24 września w Boguchwale, odbyło się powakacyjne spotkanie duszpasterzy i liderów wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej.

Przybyli przedstawiciele wszystkich tj. 14 wspólnot Odnowy naszej diecezji: 9 wspólnot   z Rzeszowa i 5 z poza Rzeszowa: Jasła, Gorlic, Frysztaka, Niebylca, Boguchwały.

Tematem spotkania było w głównej mierze omówienie propozycji formacyjnych na nowy rok katechetyczny, takich jak:

* Seminaria Życia w Duchu Św. organizowane przez poszczególne wspólnoty,

*Szkoła Animatora dla wszystkich

* inne inicjatywy o charakterze formacyjnym  i modlitewnym.

Ks. Mariusz Mik – diecezjalny duszpasterz Odnowy, odniósł się do wypowiedzi Ojca Św. Franciszka podczas ŚDM w Polsce. Powiedział m. innymi, że Kościół wchodzi w nowy okres, wzrasta odpowiedzialność małych wspólnot lokalnych. Wierność Chrystusowi w tych wspólnotach stanie się bardzo ważna. Powinniśmy rozeznawać, do czego Duch Św. wzywa nas dziś. Należy podejmować próby nowych dzieł, nowych sposobów naszej obecności w Kościele. Ks. Mariusz zaproponował i omówił kilka takich dzieł.

Następnie koordynatorka Elżbieta Tomasik, przekazała najważniejsze informacje podane na ogólnopolskim spotkaniu koordynatorów KZK, które odbyło się  w Magdalence k/Warszawy.

Liderka wspólnoty Miriam – Marta Fortuniak, podzieliła się wrażeniami  z udziału w rekolekcjach dla liderów, organizowanych w Polsce przez Międzynarodowe Służby Odnowy ICCRS.

Obecni duszpasterze oraz liderzy, przedstawili własne propozycje inicjatyw przygotowywanych przez swoje wspólnoty.

Wspólna modlitwa, jak też wspólne rozmowy przy kawie, były ważnym spoiwem integrującym nas, a tym samym nasze wspólnoty.  Oby Duch Święty nas prowadził i umacniał a Maryja otaczała nieustanną opieką.