charyzmaty a walka duchowa

Warsztaty dla kapłanów, animatorów i liderów zaangażowanych w posłudze wspólnoty, których celem jest odkrywanie wolności na polu walki duchowej.

Niektóre tematy: pojęcie wolności; walka duchowa i jej współczesne przejawy; charyzmaty jako pomoc w byciu twórczym i odważnym w dawaniu świadectwa; umiejętność rozpoznawania i korzystania z darów Bożych.
Forma: wprowadzenia biblijne i dogmatyczne; praca w grupach; indywidualne rozmowy; modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Charyzmaty uzdalniają nas do bycia twórczymi i odważnymi, prawdziwymi świadkami panowania Jezusa dzisiaj, mocą Ducha Świętego.
Na tych warsztatach będziemy je poznawać i wspólnie uczyć się jak pełniej korzystać z charyzmatów darowanych każdemu z nas przez Ducha Świętego.

Poprowadzł o. Paweł Drobot CSsR oraz Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi z Nowego Sącza.

Plan warsztatów

06 marca Piątek

18.00 – Kolacja

19.15 – Eucharystia (Kaplica)

20.30 – Konferencja I (aula mała)

07 marca Sobota

7.30 – Modlitwa poranna

8.00 – Śniadanie

9.00 – Konferencja II + warsztaty (aula mała)

11.30 – Eucharystia (Kaplica)

13.00 – Obiad

15.00 – Konferencja III + warsztaty (aula mała)

16.30 – Przerwa

17.00 – Konferencja IV + warsztaty (aula mała)

18.00 – Kolacja

19.00 – Warsztaty (aula mała)

20.30 – Modlitwa wieczorna

08 marca Niedziela 

7.30 – Modlitwa poranna

8.00 – Śniadanie

9.00 – Konferencja VI + warsztaty (aula mała)

11.30 – Eucharystia (Kaplica)

12.45 – Spotkanie podsumowujące (aula mała)

13.15 – Obiad