Zapraszamy na kolejne spotkanie w naszej Szkole Animatora.

Temat:  Rozwój duchowy animatora – modlitwa indywidualna, kierownictwo duchowe, życie sakramentalne

Prowadzący: ks. Bogusław JAWORSKI – duszpasterz Wspólnoty „EMAUS” przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie