Zapraszamy na kolejne spotkanie w naszej Szkole Animatora.

Temat:  Wspólnoty Odnowy w D. Św. w kontekście parafii

Prowadzący: ks. Mariusz Mik- Koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym