KURS „ELEMENTY BUDOWANIA WSPÓLNOTY”

W naszej rodzimej Odnowie obserwujemy zjawisko braku rozwoju części grup modlitewnych. Pełni dobrych chęci liderzy niosą na barkach prowadzenie powierzonych im grup. Czekają na jakiś zwrot, który pozwoli otworzyć się grupie na nowych ludzi, doprowadzi do jej wzrostu. Zbyt często jednak słyszymy, że tym zwrotem będzie przyjście charyzmatycznego kapłana lub osoby, która dobrze gra i śpiewa, albo też młodych ludzi, którzy odświeżą starzejącą się grupę.

Patrząc realnie, jest mało prawdopodobne, że tak się stanie. Nowi ludzie nie przychodzą, bo nie mają do czego przyjść – grupy nie są przygotowane na ewangelizowanie, a następnie przyjmowanie nowych osób. Potrzebujemy przygotować nowe bukłaki na nowe wino.

10 lat temu, gdy nasza grupa liczyła kilkanaście osób, podjęliśmy formację w ramach organizowanego przez Europejską Sieć Wspólnot (ENC) kursu "Elementy budowania wspólnoty". Nauczyliśmy się, na jakich fundamentach budować wspólnotę chrześcijańską, co jest niezbędne, by była trwała, by przyciągała nowych ludzi i zapewniała im rozwój. Od tego czasu urośliśmy ponad 10-krotnie i ciągle się rozwijamy.

Dzisiejsza Polska potrzebuje wspólnot. Mamy wiele grup modlitewnych, w których są ludzie mający w sercach pragnienie 'więcej'. Jestem przekonany, że właśnie znajomość pewnych zasad przejścia od grupy modlitewnej do wspólnoty, jest kluczem, by to się stało. Kurs "Budowanie wspólnot chrześcijańskich" nie tylko daje tę wiedzę, ale również zachęca do przepracowania poszczególnych zagadnień bezpośrednio podczas weekendów, jak również pomiędzy nimi.

W ramach spotkania w Rzeszowie 7 października chcemy zachęcić zespoły odpowiedzialne za poszczególne grupy do refleksji nad tym, gdzie jesteśmy i dokąd mamy zmierzać.

  1. Gdzie jesteśmy? – przyjrzymy się różnicom między grupą modlitewną a wspólnotą, a następnie spróbujemy umiejscowić swoją grupę na drodze między tymi pojęciami
  2. Dokąd zmierzamy? – podejmiemy refleksję nad tym, do czego powołuje nas Bóg jako grupę Odnowy
  3. Jak tam dojść? – podzielę się planem kursu „Elementy budowania wspólnoty”, który pomaga w pracy nad przejściem od grupy modlitewnej do wspólnoty.

Zapraszamy liderów, animatorów oraz osoby zainteresowane. Wspólnotę zawsze buduje zespół ludzi. Tak też przebiega nasz kurs.

Osoba prowadząca: Mariusz Mycielski z Gliwic

Mariusz Mycielski – mąż Niny, ojciec 3 nastolatków, członek Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej, założyciel i lider wspólnoty „W Drodze” w Świerklinie.

Zapraszamy:

Ks. Mariusz Mik – koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym

Elżbieta Tomasik –  koordynator świecki

Tel. 693-613-959