„PIERWSZA EWANGELIA”  

– NAJWAŻNIEJSZA KSIĘGA ŚWIATA

Plakat v3m