STRESZCZENIE WYKŁADU 1 i PYTANIE KONKURSOWE

Plakat mały

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pragnących pogłębić znajomość Pisma Świętego.