Czas rekolekcji już za nami, Pan obdarzył nas  deszczem  błogosławieństw, także w dosłownym tego znaczeniu. Mokre dni nie psuły nastroju, wręcz przeciwnie,  bardzo cieszyły, bo deszczu ostatnio była jak na lekarstwo. Teraz tylko pozostało przyjąć uwalniającą moc Boga, zbierać, zbierać owoce i oczywiście dzielić z nimi szczodrze.

12049717_879463645436793_2314430104371120220_n12039733_879463282103496_544571812445880815_n12004760_879464782103346_2315367673838380019_n12019772_879464808770010_1692668231052593212_n

WIĘCEJ ZDJĘĆ
UWOLNIENIE_DUCHOWE_plakat

 

Rekolekcje uwolnienia duchowego stanowią drugi stopień rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Ich celem jest pomoc uczestnikom w doświadczeniu miłości Boga i przejścia z rzeczywistości zniewolenia duchowego, do wolności życia w Jezusie Chrystusie.

Niektóre tematy: moja tożsamość; kłamstwa szatana;  uwolnienie przez sakrament pokuty i pojednania; żal za grzechy, wiara i nawrócenie; staje w autorytecie Jezusa; przyjmuję błogosławieństwo w imię Jezusa.

Forma: wprowadzenia biblijne i dogmatyczne; praca w grupach; indywidualne rozmowy; modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu.