Warsztaty poprowadzi znany psycholog i psychoterapeuta prof. dr hab. Józef Szopiński z zespołem.

Przewidziane są 4 sesje po 90 min każdego dnia (oprócz czwartku i niedzieli), codzienną Eucharystię, możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem, terapeutą, kapłanem.

Warsztaty są aktywną formą uczenia, polegającą na zajęciu się tematami poruszanymi przez uczestników. Wprowadzenie języka niewerbalnego podczas sesji umożliwia i otwiera nowe możliwości. Warsztaty ukierunkowane są na poznanie siebie, zaakceptowanie i ogólny rozwój możliwości osobistych i zawodowych. Podczas zajęć będzie można zmierzyć się z własnymi barierami, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie własnego potencjału.

warsztaty_psychologiczne_plakat