*********************************************************************************

********************************************************************************

Na Dzień Bożego Narodzenia

 życzymy Wam, doświadczenia prawdziwej radości z obecności Boga pośród nas. Niech ten sam Duch, który sprawił, że w łonie Maryi począł się Syn Boży, otwiera Was i umacnia, byście w swojej codzienności odnaleźli Największy Skarb Świata – Jezusa Chrystusa.

Niech serca Wasze przepełnia pieśń uwielbienia a wszystko inne będzie Wam dodane.

życzą:

ks. Mariusz Mik – diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu        Świętym

Elżbieta Tomasik – świecki koordynator

*********************************************************************************

ELEMENTY BUDOWANIA WSPÓLNOTY

Szkoła Animatora

Zapraszamy liderów, animatorów oraz osoby pragnące włączyć się w budowanie wspólnoty, do uczestnictwa w kursie: „Elementy budowania Wspólnoty”.

Kurs ten opracowany jest przez ENC (Europejską Sieć Wspólnot), od kilku lat prowadzony przez członków wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Gliwic.

Celem kursu jest pomoc wspólnotom w określeniu ich tożsamości, przedstawienie na jakich fundamentach, w oparciu o jakie zasady i wartości mogą budować żywą, dojrzałą katolicką wspólnotę, która ewangelizuje, a jej członkowie wzrastają w Duchu Świętym. Cykl dedykowany jest zarówno grupom modlitewnym, wspólnotom młodym, jak też tym wspólnotom, które odczuwają rodzaj stagnacji, uśpienia czy zestarzenia się.

Jest to formacja wspólnotowa, dlatego powinny uczestniczyć w niej przede wszystkim osoby decyzyjne, będące odpowiedzialnymi w swojej wspólnocie, gdyż one mają największy wpływ na kształtowanie oblicza wspólnoty (co najmniej 3 takie osoby). Duszpasterz wspólnoty szczególnie mile widziany.

Zapraszamy również osoby pragnące posłuchać tych treści,  może Duch Św. zaprosi ich do budowania nowej wspólnoty np. w swojej parafii.

Cykl obejmuje 6 weekendów w ciągu 2 lat (po 3 spotkania w roku), w czasie których prowadzone będzie: nauczanie, warsztaty, praca w grupach, towarzyszenie.

Pierwszy weekend: 16, 17, 18 lutego 2018 r. w Centrum Religijnym OO. Bernardynów w Rzeszowie.

Drugi weekend: 22, 23, 24 czerwiec 2018 r.

Koszt: 35 zł – udział

            50 zł – posiłki: 2 obiady (sob. niedz.) 1 kolacja (sob.) 

  Program spotkania podamy bliżej terminu

Zapisy i wszelkie informacje – Elżbieta T. tel. 693 613 959

 ********************************************************************************