2016-10-12: SEMINARIUM ODNOWY WIARY – Wspólnota MIŁOSIERDZIE Rzeszów

2015-10-14: SEMINARIUM ODNOWY WIARY – Wspólnota EMAUS nRzeszów

2014-10-17: SEMINARIUM UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO – paradia św. Rodziny Rzeszów