Konferencja, Eucharystia, uwielbienie Boga, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,  świadectwa.

Czym są Wieczory Charyzmatyczne?
Wieczory Charyzmatyczne są czasem uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego jest on przede wszystkim oddaniem Mu chwały za wszystkie Jego dzieła! Konferencja wprowadzająca ma na celu nauczyć nas i ułatwić nam wejście w modlitwę uwielbienia.

Jak długo trwają Wieczory Charyzmatyczne?
Spotkania rozpoczynają się od godziny 18.00 i trwają około 2,5 – 3 godzin (niektóre spotkania – dłużej). Spotkanie składa się z trzech części. Na początku odbywa sie krótka modlitwa do Ducha Świętego i konferencja o modlitwie uwielbienia, wygłoszona przez zaproszonego kapłana. Nastepnie ok. g. 19:00 rozpoczyna się Eucharystia i bezpośrednio po niej Adoracja Najświetszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia, animowaną przez diakonię prowadzenia spotkań oraz uwielbienia. (żródło)

2016-12-17: XI Wieczory Charyzmatyczne 

2015-11-28: VI Wieczory Charyzmatyczne