Wspólnota przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie 

wspólnota Emaus_03

Wspólnota „Emaus” powstała w 1999 roku z natchnienia Ducha Świętego i inicjatywy ks. Mariusza Mika, ówczesnego wikariusza tejże parafii.

Pierwsze spotkania miały charakter ogólny. Stopniowo wspólnota rozrastała się i dojrzewała duchowo. Wiosną 2002 r. wyłonieni zostali pierwsi animatorzy, po czym rozpoczęliśmy pierwsze  rekolekcje Odnowy, tzw. Seminarium Życia w Duchu Świętym.

Wtedy też powstała nazwa „Emaus”, jako że jej członkowie ciągle są w drodze. Na wzór uczniów idących wraz z Jezusem do Emaus, poznajemy pisma i Chrystusową Ewangelię. Doświadczając jego obecności i Mocy z pałającymi sercami podejmujemy różne posługi takie jak: modlitwa wstawiennicza, posługa w hospicjum i w zakładzie karnym w Załężu.

Obecnie wspólnota liczy ok. 30 osób.

Spotkania mają charakter formacyjny i modlitewny.

We wrześniu przeżyliśmy 2-dniowe rekolekcje z nowym opiekunem ks. Bogusławem, w domu rekolekcyjnym Tabor w Rzeszowie. Celem tych rekolekcji było zjednoczenie wspólnoty, rozeznanie charyzmatów podczas indywidualnych modlitw wstawienniczych i wyznaczenie drogi, którą powinna kroczyć nasza wspólnota zgodnie z wolą Ducha Świętego. Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas.

Informacje:

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. – Rzeszów ul. Krakowska 18