peace-1433683-1mS

Szkoła Animatora to cykliczne spotkania duszpasterzy, liderów, animatorów oraz osób pragnących poznawać i wiedzieć więcej, należących do Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej.

 

Spotkania odbywają się z reguły w soboty, służą one pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń na tematy związane z historią i duchowością Odnowy oraz posługą we wspólnotach.

Ramowy program Szkoły Animatora:

czas: godź od 08.00 do 13.00

– przedstawienie tematu

– warsztaty w grupkach

– Eucharystia

ROK 2018/2019

ELEMENTY BUDOWANIA WSPÓLNOTY – kurs weekendowy

Zapraszamy liderów, animatorów oraz osoby pragnące włączyć się w budowanie wspólnoty, do uczestnictwa w kursie: „Elementy budowania Wspólnoty”.

Kurs ten opracowany jest przez ENC (Europejską Sieć Wspólnot), od kilku lat prowadzony przez członków wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Gliwic.

Celem kursu jest pomoc wspólnotom w określeniu ich tożsamości, przedstawienie na jakich fundamentach, w oparciu o jakie zasady i wartości mogą budować żywą, dojrzałą katolicką wspólnotę, która ewangelizuje, a jej członkowie wzrastają w Duchu Świętym. Cykl dedykowany jest zarówno grupom modlitewnym, wspólnotom młodym, jak też tym wspólnotom, które odczuwają rodzaj stagnacji, uśpienia czy zestarzenia się.

Jest to formacja wspólnotowa, dlatego powinny uczestniczyć w niej przede wszystkim osoby decyzyjne, będące odpowiedzialnymi w swojej wspólnocie, gdyż one mają największy wpływ na kształtowanie oblicza wspólnoty (co najmniej 3 takie osoby). Duszpasterz wspólnoty szczególnie mile widziany.

Zapraszamy również osoby pragnące posłuchać tych treści,  może Duch Św. zaprosi ich do budowania nowej wspólnoty np. w swojej parafii.

Cykl obejmuje 6 weekendów w ciągu 2 lat (po 3 spotkania w roku), w czasie których prowadzone będzie: nauczanie, warsztaty, praca w grupach, towarzyszenie.

Pierwszy weekend: 16, 17, 18 lutego 2018 r. w Centrum Religijnym OO. Bernardynów w Rzeszowie.

Drugi weekend: 22, 23, 24 czerwiec 2018 r.

Koszt: 35 zł – udział

            50 zł – posiłki: 2 obiady (sob. niedz.) 1 kolacja (sob.) 

  Program spotkania podamy bliżej terminu

Zapisy i wszelkie informacje – Elżbieta T. tel. 693 613 959

2017-10-07: Spotkanie wprowadzające

ROK 2017

2017-03-04: Dary i charyzmaty – skarby codzienności

ROK 2016

2016-12-03: Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia.  Prowadzenie małej grupki dzielenia.
 
2016-06-11: Pokusy i walka duchowa
 
2016-03-(04-06): Warsztaty EWANGELIZACJA W UKRYTEJ CODZIENNOŚCI.
 

ROK 2015

2015-11-21: Jedność we wspólnocie
 
2015-06-20: Odnowa w kontekście parafii
 
2015-04-18: Zagrożenia i pułapki w życiu animatora 
 

ROK 2014

2014-05-10: Posługa we wspólnocie
 
2014-03-29: Czym jest Odnowa w Duchu Świętym

2014-02-15: Prowadzenie spotkania modlitewnego

2014-11-15: Rozwój duchowy animatora

2013-12-07: Pismo Święte w życiu animatora