Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK) nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot.

Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, jest forum wymiany doświadczeń, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), deleguje też swych przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego.

W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez biskupa kapłan oraz wybrany świecki), a także przedstawiciele dzieł Odnowy takich m.in. jak wydawnictwa i czasopisma. Na czele Zespołu stoi przewodniczący (obecnie ks. Mariusz Mik i wiceprzewodniczący (Norbert Dawidczyk), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada. Członkowie KZK spotykają się zazwyczaj 2-3 razy w roku, spotkaniom przewodniczy krajowy duszpasterz Odnowy bp Bronisław Dembowski.

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca. Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy. W lutym 1977 r. i kwietniu 1979 r. miały miejsce pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot. Z czasem powstał zespół koordynatorów, który początkowo miał charakter nieformalny; jego członkami byli przedstawiciele rejonów Odnowy, skupiających kilka diecezji. W dniu 15 września 1993 r. został zatwierdzony statut Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS).

źródło: www.odnowa.org

Skład Krajowego Zespołu Koordynatorów

Delegat Konferencji Episkopatu Polski – ks. bp Józef Górzyński – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej

Delegat ICCRS dla Europy Wschodniej – Ks. Wojciech Nowacki

Rada Krajowego Zespołu Koordynatorów:

– Przewodniczący Rady KZK –  ks Sławomir Płusa

Wiceprzewodniczący Rady KZK – Norbert Dawidczyk

– Członek Rady – Prezes Fundacji: Wojciech Karczewski

– Członek Rady: Barbara Okroy

– Członek Rady: Beata Towarek

– Członek Rady: Ks. Wojciech Nowacki

– Członek Rady: Ks. Sławomir Płusa

– Członek Rady: Zbigniew Słup

– Honorowy Członek Rady: Ks. Andrzej Grefkowicz