pierwsza-strona-o-konferencji-

W dniach: 1 – 4 października 2015r. odbyła się w Warszawie Europejska Konferencja Charyzmatyczna organizowana przez ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej).

Temat konferencji: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię!”

Spotkania odbywały się w Auli Roberta Szumana na Uniwersytecie Karola Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczestnikami tej konferencji byli członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym     z wielu krajów europejskich jak też z poza Europy (USA, Kanada, Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Filipiny). Największą grupę stanowili Polacy. Z naszej diecezji udział wzięło 6 osób.

Podczas 5 sesji, 12 warsztatów, 3 homilii, poruszane były tematy związane z nadzieją dla Europy (polem misyjnym Boga), jaką jest nowa ewangelizacja, głoszona w mocy Ducha Świętego przez chrześcijan, którzy czytając Słowo Boże wzrastają w charyzmatach i dają świadectwo żywej wiary.

Mówcami byli ludzie zaangażowani w Odnowę Charyzmatyczną w Europie i w świecie, z pasją służący Duchowi Świętemu w Kościele.

Oprawę muzyczną podejmował holenderski zespół: „Jacobs Ladder”. Przy ich pięknym śpiewie i mocnym brzmieniu, wszyscy z zapałem wielbili Boga.

Konferencja ta jest dla nas inspiracją do podejmowania inicjatyw związanych z ewangelizacją naszych miast, miejscowości oraz do nadziei, że to Pan Bóg czuwa nad wszystkim i do Niego należy ostatnie Słowo. My zaś, słuchając Go w Słowie, mamy dobrze wypełniać Jego wolę.

GALERIA