plakat---seminarium_male

Jest to cykl katechez, które dotykają tematów związanych z uzdrowieniem wewnętrznym: obraz Boga, obraz siebie, akceptacja siebie, uzdrowienie wspomnień, przebaczenie